fbpx

Pensionär i Grekland? Fakta och råd innan du bestämmer dig

Uppdaterad 8 juli 2022

Den här artikeln uppdateras så fort förhållandena ändras. Senast gäller det garantipensionerna. Från och med 1 januari 2023 går det inte längre att ta med sig garantipension och andra förmåner, som bostadstillägg, om man flyttar från Sverige. Skatteavtalet med Grekland har också upphört, så om du skriver dig utomlands får din pension ett skatteavdrag på minst 25 procent innan den sätts in på ditt konto.


Plus och minus

Vad finns det då för anledning att pensionera sig i Grekland? På pluskontot finns förstås vädret, maten och dryckerna, samt att Grekland inte lider av samma “åldersrasism” som Sverige. Äldre människor möts med respekt i Grekland (om de beter sig hyfsat) och det är som regel inga problem att hitta människor i olika åldrar att umgås med. Dessutom kanske det blir färre flygresor? Klimathotet är inte ett påhitt.

Vad som finns på minuskontot är upp till dig. Om du är beredd att göra lite avkall på din bekvämlighet, lära dig lite grekiska och bjuda på dig själv så är det mest praktiska saker på minuskontot. Ekonomin kan både bli bättre och sämre, mer om detta längre fram i artikeln.

Tio frågor innan beslutet

 1. Har jag råd? Om du bor i hyresrätt i Sverige och blir “fattigpensionär” (enbart garantipension och bostadstillägg) och inte har en bostad i Grekland så kan det bli tufft, i synnerhet om du vill bo i ett turistområde med upptrissade bo- och levnadskostnader. Om du flyttar ut får du inte häller något bostadstillägg från Sverige.
 2. Blir jag/vi ensamma? Om du har hela ditt umgänge i Sverige och kanske inte har så lätt att knyta nya kontakter finns risken att du blir väldigt ensam i Grekland. Även om ni är två kan isoleringen snabbt börja skava på relationen.
 3. Kan du grekiska/engelska? Om du inte har grundläggande kunskaper i grekiska, eller ambitionen att skaffa dem, kommer du att få svårt att ta dig in i lokalsamhället. Tänk på alla situationer i vardagen där du använder svenska: gå till frisören, prata med telefonbolaget, köpa en burk färg… Om du dessutom är dålig på engelska så kan det bli riktigt besvärligt.
 4. Har du barn och barnbarn i Sverige? En del har nära kontakt med sin familj, andra har det inte. Du måste fundera på hur det kommer att kännas att inte få träffa dina barn/barnbarn mer än någon gång per år. Dessutom måste du prata med dem. De kanske inte alls är känslomässigt redo för att du lämnar landet. 
 5. Vad vet du om det grekiska samhället? Att bo i Grekland och att semestra i Grekland är två helt olika saker. Om du bara har varit i Grekland som charterturist på turistorter vet du kanske väldigt lite om Grekland.
 6. Är du beredd att göra avkall på bekvämligheten? Börja med faktumet att du inte kan spola ner toapappret och ta det därifrån. I Grekland är det omöjligt, svårt eller dyrt att leva samma bekväma liv som många har vant sig vid i Sverige. Listan över alla småsaker är för lång för att sätta på pränt. Med kreativitet, envishet och lite pengar kan mycket göras bättre.
 7. Är du fyrkantig? Om du förväntar dig att människor ska anpassa dig efter hur du vill ha det ska du inte flytta. Här får man röka på stränder, balkonger och uteserveringar, här släpper man inte över folk vid övergångsställena och politisk korrekthet har inte kommit till Grekland ännu. Om du retar dig så sådant på semestern, hur blir det då om du ska bo här året runt?
 8. Vet du hur det är på vintern? Om du bara har varit på den plats du vill flytta till på sommaren är det en stark rekommendation att du tillbringar tid där på vintern innan du bestämmer dig. I synnerhet turistorter kan vara helt annorlunda på vintern.
 9. Vad tänker du göra i Grekland? Om din plan är att göra samma saker som du brukar göra på semestern; tänk igen. Tristess är den största risken vid ett utlandsflytt och kan leda till en mängd problem. Det vanligaste finns i nästa punkt.
 10. Har du alkoholproblem? Detta är faktiskt en av de största riskerna med att pensionera sig i Grekland. Många utlandspensionärer dricker sig berusade dagligen. Tillgänglighet, tristess och tillvänjning är de tre T:n du måste se upp med. Om den första bilden som dyker upp på näthinnan när du tänker på Greklandsflytt är en drink på balkongen ska du se upp!
Vandring, en utmärkt hobby att ägna sig åt i Grekland. Foto: John Göransson.

Pensionen och skatten

Om du flyttar från Sverige betalar du i dag så kallad Sink-skatt på den allmänna pensionen. Den är just nu 25 procent, efter ett fribelopp som just nu är 35 000 kronor. Du betalar även skatt på din tjänstepension. Det betyder att om du har 20 000 i månaden i pension betalar du drygt 21 procent i skatt. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Under en period kunde man betala 7 procent i skatt Grekland, på den del som inte omfattas av svensk SINK-skatt, alltså tjänstepension från privat sektor och privat pensionssparande. Det dörren har Sverige stängt från och med 2022. Just nu saknar Sverige skatteavtal med Grekland, så vårt råd är att du väntar med att skriva dig i Grekland till dess läget klarnar, för att slippa riskera dubbelbeskattning.

Från och med oktober 2022 upphör rätten för pensionärer bosatta utanför Sverige att få garantipension. De som har rätt till garantipension i september 2022 får fortsatt utbetalning fram till och med december 2022. Bor du utanför Sverige och ansöker om garantipension kommer du inte att beviljas någon garantipension från och med den 1 oktober 2022. Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av den nya lagen. Inte heller berörs garantipension till änkepension.

För att bli skattskriven i Grekland måste du uppfylla ett antal krav. Huvudregeln är att du ska ha ”väsentlig anknytning” till det land du är skriven i. Tidigare fans en maxgräns gränsen för att vistas ”stadigvarande” i Sverige på 52 dagar (en sjundedel av året). Dessvärre är lagstiftningen kring detta inte särskilt tydlig och sedan Skatteverket nyligen har förlorat ett par mål i Högsta förvaltningsdomstolen har gränsen tagits bort. Domarna innebär till exempel att en sammanhängande vistelse i Sverige på tre månader på sommaren och därtill 30 oregelbundna dagar vid ytterligare några tillfällen godkänns. Däremot ansågs att fyra sammanhängande månader på sommaren och därtill 21 dagar vid några ytterligare besök i Sverige var alltför mycket.  

Nu görs i stället en helhetsbedömning av faktorer som avgör om du har väsentlig anknytning till Sverige eller ej:

 • Svenskt medborgarskap
 • Hur länge man varit bosatt i Sverige
 • Man är inte varaktigt bosatt utomlands
 • Man vistas utomlands av hälsoskäl eller p g a studier
 • Man har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
 • Familjen finns i Sverige
 • Ekonomiskt engagemang i Sverige
 • Äger fastighet i Sverige
 • Andra liknande förhållanden

Sjukbidrag

Tillgång, tristess och tillvänjning. Ta det försiktigt. Foto: John Göransson.

Om du har sjukbidrag kan du ta med det utomlands. Så här säger Försäkringskassan: 

“…den del som är inkomstrelaterad betalas ut till dig oavsett vilket land du bor i. Garantiersättning kan du däremot bara ta med dig till länder inom EU/EES, Schweiz och Kanada. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information om när du har rätt att ta med din garantiersättning till ett annat land. Om du flyttar utomlands permanent så ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om vilken adress, bank och kontonummer du vill att sjukersättningen ska skickas till. En gång om året får du ett levnadsintyg skickat till dig som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan”.

Sjukvård och medicin

Att bli äldre innebär inte bara att man kan sluta arbeta. Ofta innebär det också att man drar på sig hälsoproblem, som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra kroniska sjukdomar. Eftersom vi i Sverige har ett finmaskigt socialt skyddsnät kan eventuella skattefördelar snabbt ätas upp av ökade kostnader för läkarvård och mediciner. Det är inga problem, du kan fortsätta vara skriven i Sverige och ha dubbel bosättning. Men det kräver att du disponerar en bostad i Sverige och att du sover i den minst 52 nätter om året, annars kan du bli av med ditt sociala skyddsnät i Sverige. Så här säger lagen:

”En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.”

Det är alltså som vid utlandsflytt, fast tvärtom. Däremot kan du disponera en bostad för permanent bruk i Grekland. Det gör många, eftersom semesterbostäder utomlands oftast går att använda för permanent bruk.

Det blir alltså en avvägning mellan att fortsätta vara skriven i Sverige, med högre kostnader för bostad, resor och skatt och att skriva sig i Grekland, med högre kostnader för sjukvård och läkemedel. Bara du själv kan göra den kalkylen.

Hälsan

Det grekiska klimatet, den grekiska kosten och den grekiska livsstilen borde vara bra för hälsan. Men det förutsätter att du tar till dig dessa saker. Utnyttja möjligheterna att röra på dig utomhus i stort sett året runt. Simma, vandra, cykla… Ät så nyttigt och hälsosamt som du kan. Håll hjärnan i trim med samtal runt cafébord och i sociala medier. Låt bli att stressa.

Samtidigt finns det hälsofaror i Grekland. Alkoholism är den största folksjukdomen för utflyttade i Grekland. Det bästa motmedlet är att hitta meningsfulla saker att göra, som inte innefattar alkohol. Skaffa dig några hobbies, eller ta med dem hemifrån. Sätt upp regler. I diplomatkåren, en av de största riskgrupperna för alkoholism, tillämpas sedan många år den här regeln: En vit dag i veckan, en vit vecka i månaden och en vit månad om året. Om du tillämpar den så blir det drygt 140 vita dagar om året.

Det grekiska Klimatet är inte bara bra, det är också en hälsorisk. Många får problem med hjärta och lungor när värmeböljan slår till och på vintern kan kyla, fukt och drag inomhus ge problem med luftvägar, lungor, njurar, leder och annat. Jag känner unga, friska människor som har blivit inlagda på sjukhus för att de har bott i kalla, fuktiga hus. Hyresvärden bryr sig som regel inte, du får själv lösa problemen. I den här artikeln ger vi råd till hur du kan undvika att bli sjuk av det grekiska klimatet.

Försäkringar

I Grekland omfattas du av EU-konventioner som säger att du har rätt till samma sjukvård och andra sociala skyddsnät som de som är medborgare i landet. Det innebär inte att du har rätt till samma förmåner som du har i Sverige. Du bör nog titta på en kompletterande sjukförsäkring. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Du får inte vara försäkrad i ett annat land än det du bor i, med undantag av reseskydd. Du kan alltså inte ta en hemförsäkring eller en sjukförsäkring i Sverige om du bor i Grekland.

Grekiska regler

Antikytheras polisstation. Foto: John Göransson.

Som EU-medborgare har du rätt att bosätta dig i Grekland. Du måste skaffa ett uppehållstillstånd och för att få ett sådant krävs att du beger dig till polisstationen med ID-kort, fotografier och en hel del papper. Läs mer om det här (på engelska).  Du måste också visa att du betalar skatt i Sverige, annars kan du tvingas betala skatt i Grekland. I den här artikeln kan du lära dig mer om lagar, regler och normer i Grekland.

Språket

Språkkurs i Chania. Foto: John Göransson.

Om du inte kan grekiska kommer du att få det besvärligt. Om du dessutom är dålig på engelska kommer du att få det riktigt besvärligt. Även om du av någon outgrundlig anledning skulle flytta till Grekland med planen att bara umgås med skandinaver så kommer du att få problem att klara din vardag. Om du däremot lär dig lite grekiska öppnas världen för dig, eftersom du kan börja umgås med dina grannar.

Det finns språkskolor överallt i Grekland. Du kan också skaffa dig en privatlärare, som mot timersättning (oftast svart) hjälper dig med språket. Du kan också använda olika översättningsverktyg, som Google Translate. Men det är svårt att tillbringa en kväll med grannarna och Google Translate. Äldre greker är oftast inte så intresserade av ny teknik, så de kommer snabbt att tröttna på att prata via en mobilapp.

Boendet

Tänk framåt när du väljer bostad. Du kanske inte kommer att orka gå i en massa trappor, du kanske inte kommer att kunna köra bil? Tänk också på att grekiska bostäder ofta är dåligt isolerade, det kan bli kallt, dragigt och fuktigt på vintern. Det kan regna in. Du vill inte ha lunginflammation eller problem med njurarna för att du har för kallt inomhus. Här finns en artikel som handlar om att köpa bostad i Grekland.

Barn och barnbarn

Får du träffa barnbarnen när du har flyttat till Grekland? Foto: John Göransson.

Har du barn? Tänk på att vuxna barn ofta har ett eget liv och kanske egna barn att ta ansvar för. Du måste vara beredd att träffa dem betydligt mer sällan, kanske bara någon eller några gånger om året. Du kan inte kräva att de ska komma och hälsa på dig stup i kvarten. De kanske vill åka på semester någon annanstans? 

Företaget

Om du är företagare måste du avveckla eller sälja ditt företag för att kunna skiva dig i Grekland. Om du vill behålla ditt företag  finns det ett sätt: Du kan starta ett nytt bolag i Grekland och överlåta ditt svenska bolag till det nya bolaget för anskaffningsvärdet. Om du själv har startat ett aktiebolag är anskaffningsvärdet samma sak som bolagets aktiekapital, oftast 50 000 kronor.

4 svar på ”Pensionär i Grekland? Fakta och råd innan du bestämmer dig

 • 27 april, 2021 kl. 17:06
  Permalänk

  Hej, såg i er info ”pensionär i Grekland ? Fakta och råd innan du bestämmer dig”. Att när man skattemässigt skriver sig utomlands bör man inte
  vara hemma i Sverige mer än 52 dagar/år.
  Har aldrig sett denna uppgift tidigare. Var kommer
  den ifrån ?
  Göran

  Svar
  • 5 maj, 2021 kl. 09:26
   Permalänk

   Det har du alldeles rätt i. Tidigare var Skatteverkets praxis att man fick vara i Sverige högst en sjundedel av året och det innebär 52 dagar. Men skatteverket har förlorat ett par mål i högsta Förvaltningsdomstolen och har nu tvingats byta praxis, något jag har missat att uppdatera. Tack för ditt påpekande. Här är den uppdaterade texten: https://greklandallexclusive.com/2021/03/22/glad-pensionar-i-grekland/

   Svar
 • 30 december, 2020 kl. 10:38
  Permalänk

  Hej, Stefan heter jag väldigt bra sida måste jag säga. Jag funderar på att bo i min båt i Grekland är det tillåtet ?

  Svar
  • 30 december, 2020 kl. 11:01
   Permalänk

   Ja, det är tillåtet. Men det finns förstås en massa regler, byråkrati och olika avgifter. Jag råder dig att fråga i Facebookgruppen Bo I Grekland.

   Svar

Jag tar gärna emot kommentarer!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Language/språk/γλώσσα»
%d bloggare gillar detta: