Μ,μ Μέλι, Honung

Λ,λ Λάδι (oliv)olja

Δδ, Δουλειά (Arbete)

Γ, γ Γιορτάζω (Fira)