Μ,μ Μέλι, Honung

Λ,λ Λάδι (oliv)olja

Κ, κ Κλέφτις, Tjuv

Γ, γ Γιορτάζω (Fira)