fbpx

Frågor och svar om den grekiska flyktingkrisen

Loading...
Loading...

Grekland All Exclusive har, som komplement till bakgrundsartikeln om den nya krisen vid gränsen mellan Grekland och Turkiet, satt ihop en artikel där vi besvarar några av de vanligaste frågorna om flyktingsituationen i de båda länderna.

Vi har medvetet undvikit att ta med källor och uppgifter som är baserade på rena partsinlagor. Grekland All Exclusive tar inte ställning i någon av frågorna, vi ser det som vår uppgift att ge bakgrund, så att läsarna själva kan ta ställning. Det kommer också att komma en daglig uppdatering om läget, oftare om något avgörande inträffar. Om du prenumererar så missar du inga nyheter från Grekland!


Hur många asylsökande har kommit till Grekland sedan Turkiet ”öppnade gränsen”?

Svar: (3 mars 2020) Det är svårt att svara på, eftersom situationen är så kaotisk och det kommer nya siffror hela tiden. FN: flyktingorgan UNHCR rapporterade på måndagen att omkring 1 200 hade kommit vattenvägen till norra Egeiska öarna. Ett antal har också tagit sig över en gränsflod i norr eller över det gränsstängsel som löper längs fastlandsgränsen. Samtidigt säger myndigheterna att de ha hindrat runt 10 000 från att ta sig in i Grekland. Flyktingarna har körts i bussar till gränsövergångarna mot Grekland och Bulgarien i Edirne. Även Bulgarien har stängt gränsen, men de verkar inte ha samma tryck som Grekland.

Bryter Turkiet mot internationell rätt?

Svar: Ja. Ett land är skyldigt att agera mot flyktingsmuggling och när Turkiet nu släpper iväg gummibåtar med migranter, till och med eskorterar dem till gränsen, är det ett uppenbart brott mot FN:s regler. Medlemsländerna ska stoppa smuggling, inte underlätta den.

Turkiet bryter mot flera andra FN-stadgar, det är inte särskilt meningsfullt att rada upp alla.

Bryter Grekland mot internationell rätt?

Svar: Ja, tyvärr är det så. Grekland bryter just nu mot tre av FN:s asylrättsregler:

 1. Beslutet att ”frysa” asylansökningar i en månad bryter mot reglerna om rätten att söka asyl. Detta har Grekland fått kritik för av FN.
 2. Domarna mot dem som tog sig in i landet illegalt är ett brott, eftersom man inte får straffa någon för att hen söker asyl
 3. Greklands försök att skicka tillbaka flyktingar över gränsen kallas ”pushback” och är också brott mot asylreglerna. Det är alltid oklart var gränsen går mellan att stoppa någon vid gränsen (tillåtet) och att skicka tillbaka någon över gränsen (otillåtet).

Greklands regering har sagt att man kommer att be EU om en tillfällig dispens från reglerna, eftersom detta är en nödsituation. Det är ganska troligt att EU kommer att bevilja den dispensen åtminstone för punkt 3, om man tolkar de uttalanden som hittills har gjorts. Det finns ett avtal mellan EU och Turkiet som ger Grekland rätt att stoppa migranterna vid gränsen. Avtalet innebär i princip att EU:s yttre gräns är flyttad till Turkiet.

Borde inte de flyktingar som är i Turkiet söka asyl i Turkiet?

Det finns en bestämmelse om ”tillfälligt skydd” i FN:s regler. Den har skapats för att inte alla som flyr över en gräns i en nödsituation ska tvingas söka asyl i det första land de kommer till, samtidigt som mottagarlandet ska slippa ge asyl åt miljontals människor. De 3,5 miljoner syrier som finns i Turkiet har ett sådant ”tillfälligt skydd”. I praktiken har detta lett till att flera länder har blivit permanenta boplatser för människor med ”tillfälligt skydd”, eftersom de inte blir insläppta någon annanstans.

Är Turkiets åtgärder riktade mot Grekland?

Svar: Inte direkt, det är EU Erdogan vill sätta press på. Men relationerna mellan Turkiet och Grekland var redan ovanligt dåliga, på grund av Turkiets olje- och gasborrningar nära grekiskt och cypriotiskt territorialvatten. EU har genomfört sanktioner mot Turkiet på grund av borrningarna.

Greklands premiärminister har kallat åtgärden ”en turkisk invasion”. Det är det förstås inte, de asylsökande är inte beväpnade och ditskickade, snarare är de utkastade. Men det är definitivt en aggressiv handling och det är Grekland som är under attack.

Varför vill så många flyktingar och migranter komma till Grekland?

Svar: Ytterst få flyktingar och migranter vill komma specifikt till Grekland. De vill komma till Europa. När de fastnar i Turkiet på vägen dit har de fått hjälp av flyktingsmugglare som inte talar om för dem att de kommer att fastna i flyktingläger på avlägsna öar om de tar sig till Grekland. Många har anhöriga i länder som Sverige och Tyskland (som kom före 2016) som de hoppas ska hjälpa dem att ta sig vidare.

Vad avgör om de får Asyl?

Svar: Enligt flyktingkonvention och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

 • ras
 • nationalitet
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning eller
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.                

Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatus, som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Det är naturligtvis ganska komplicerat att reda ut vad som är välgrundade skäl. Tyvärr går det inte att bara gå på vad den asylsökande säger, eftersom det är ganska självklart att en del människor är beredda att överdriva eller ljuga för att så asyl. Därför görs bedömningar från land till land och från individ till individ.

Varför måste migranterna stanna i Grekland?

Svar: EU har beslutat att inget medlemsland får låta människor som korsar gränsen illegalt resa vidare till ett annat EU-land. De måste antingen stanna och söka asyl eller bli utvisade dit de kom ifrån.

EU har också beslutat att betrakta sin yttre gräns som gräns till alla EU-länder. Enligt principen om första asylland måste man stanna i det land där man först sökte asyl, om man senare tar sig till ett annat land för att söka asyl där blir man obönhörligen skickad tillbaka.

Varför är alla flyktingar kvar på Lesbos, Samos och Chios?

Svar: Det finns flera olika svar på den frågan.

Det formella svaret är att avtalet mellan EU och Turkiet säger att Turkiet måste ta tillbaka alla som tar sig över gränsen till Grekland, om de inte har asylskäl. Därför beslutade den förra grekiska regeringen att de som kom över skulle vara kvar på den plats där de steg i land till dess asylansökan hade behandlats, eftersom det annars skulle bli svårare att skicka tillbaka den majoritet som saknar asylskäl

Även om ovanstående tolkning av avtalet är felaktig och Grekland skulle kunna sprida ut migranterna så vet regeringen att alla sådana försök skulle leda till protester på de platser de nya flyktinglägren skulle hamna. De högernationalister och vänsteraktivister som finns i landet skulle lättare kunna förvandla orter på fastlandet till slagfält.

Många hävdar också att regeringen håller dem kvar under fruktansvärda förhållanden på öarna som en varning till dem som tänker korsa gränsen. Även om ingen erkänner det öppet så talas det mycket om att ”sända tydliga signaler till alla som planerar att illegalt ta sig in i Grekland.”

Fråga: Kan man verkligen befinna sig i Grekland illegalt? Om man gör det, varför blir man inte utvisad?

Svar: Man måste skilja på två saker: Att korsa gränsen illegalt och att vistas i landet illegalt.

 • Enligt EU:s flyktingkonvention måste man söka asyl i det land man vill ha asyl i. Det är därför vi har gränskontroller, vi vill helt enkelt hindra asylsökande från att ta sig in i landet.
 • När du har tagit sig in i landet, legalt eller illegalt, måste du söka asyl, annars befinner du dig i landet illegalt. Så länge asylansökan behandlas har du tillfälligt uppehållstillstånd, men myndigheterna har rätt att begränsa din rörelsefrihet. Om du får avslag på din ansökan är det myndigheternas sak att se till att du lämnar landet. Om du gömmer dig för dem så vistas du i landet illegalt.

Vad händer med dem som får avslag på asylansökan?

Svar: Den nya regeringen i Grekland har beslutat att skynda på asylprocessen och i enlighet med avtalet med Turkiet (se nästa fråga) skicka tillbaka dem som får avslag till Turkiet. I januari i år meddelade regeringen att de hade börjat skicka tillbaka ungefär 20 migranter per dag och att Turkiet accepterade detta.

Vad som händer nu är däremot mer oklart. Det är ett av skälen till att Grekland gör sitt yttersta för att inte släppa in migranterna i landet och avskräcka dem från att försöka ta sig in.

Vad står det i avtalet mellan EU och Turkiet?

Svar: Det står i avtalet, som skrevs 20 mars 2016, att Turkiet inte får låta migranter eller asylsökande komma in i EU, alltså samma regler som vi har inom EU. Som kompensation för att Turkiet låter dessa människor stanna i landet ska EU betala 2×3 miljarder euro. Eftersom EU anser att Turkiet har brutit mot villkoren har EU hållit inne en del av de pengarna. Andra punkter (som handlar om flyktingar och berör Grekland):

 • För varje syrier som skickas tillbaka till Turkiet ska en syrisk migrant få asyl i EU. Prioritet ska ges åt dem som inte har försökt ta sig in i EU illegalt och antalet är begränsat till 72 000.
 • Alla som korsar gränsen mellan Turkiet och Grekland illegalt ska skickas tillbaka.
 • Flyktingar som väntar på asylbesked i Grekland eller Italien ska göra det i Turkiet.

Det var det här avtalet Turkiet slutade följa i fredags.

Varför kan inte EU ta hand om fler flyktingar?

Formellt är det inget som hindrar det. Ursprungligen fanns ett avtal om hur flyktingarna skulle fördelas mellan EU-länderna. Men avtalet fungerade aldrig i praktiken och när Ungern, Tjeckien och Polen 2015 vägrade att följa avtalet blev det värdelöst. I Europaparlamentet sitter i dag ett par hundra ledamöter på mandat från mer eller mindre invandringskritiska partier och nyligen lämnade Storbritannien EU, främst för att få besluta om sin egen migrationspolitik.

Därför är det en mardröm i Bryssel att EU tvingas öppna gränserna igen, eftersom det sannolikt skulle förvärra situationen ytterligare. I så fall måste medlemsländernas politiker övertyga sina väljare om att det görs för att hjälpa Grekland.

Tyvärr kommer is stort sett alla migranter via Turkiet från muslimska länder och de senaste årens utveckling gör att många väljare i EU är högst tveksamma till att släppa in fler muslimer. Enligt en undersökning som gjordes 2017 av Catham House ville 55% av EU-medborgarna stoppa all invandring från muslimska länder.

Varifrån kommer flyktingarna till Grekland?

Svar: Från början kom de flesta av flyktingarna från det krigsdrabbade Syrien. Men de senaste åren har de allra flesta kommit från andra länder, som Afghanistan och Iran. Av dem som har tagit sig in i Grekland sedan Turkiet började bussa migranter till den grekiska gränsen är ingen från Syrien (1 mars 2020). I det beryktade flyktinglägret Moria på Lesbos finns omkring 20 000 människor från 64 olika länder.

Hur är det med Syrien och flyktingarna därifrån?

Svar: Syrien är ett land som har haft inbördeskrig sedan 2011. Landets president Assad, som har stöd av Iran och Ryssland, bekämpas nu av en motståndsrörelse som har stöd av framför allt USA, Turkiet, Storbritannien och Frankrike. De flesta länderna, inklusive Sverige, har inte officiellt ställt sig på någondera sidan, även om Assadregimen få kritik från de flesta av de demokratiska staterna.

De senaste striderna i Idlib i nordvästra Syrien har drivit nära en miljon människor på flykt sedan december 2019. Majoriteten, omkring 80 procent, är enligt UNHCR kvinnor och barn.

Totalt beräknas mer än 5,6 miljoner människor ha flytt från inbördeskriget i Syrien sedan 2011. De allra flesta finns i Turkiet, Jordanien och Libanon. Ytterligare drygt 6 miljoner har tvingats fly sina hem, men är kvar i Syrien, enligt UNHCR.

Turkiet har deltagit i strider mot Assadregimen inne i Idlib. I förra veckan dödades 33 turkiska soldater, vid flyganfall genomförda av Assadegimen med stöd av Ryssland.

Flyktingläget är kopplat till utgången av kriget. Det är i dag omöjligt att säga vem som kommer att vinna det och vad som kommer att hända om och när det tar slut. Regionen är inte känd för att krig slutar med en återgång till fred och lugn.

Jag tar gärna emot kommentarer!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: