fbpx

Grekland tjänar mest på vaccinet

Loading...
Loading...

Nu är vaccinationerna i gång i Grekland och de som hoppas att landet snart ska kunna återgå till det normala hoppas naturligtvis att alla som kan ska vaccinera sig. Men om man tittar på hur det brukar vara så finns det skäl att vara orolig. Vill du resa till Grekland de närmaste åren? Vaccinera dig! Du kanske inte ens blir insläppt om du inte gör det.

Det här är en fördjupningsartikel. För de senaste nyheterna om Covod-19 i Grekland och gällande regler, läs den dagliga uppdateringen.


Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis har föreslagit att EU inför ett gemensamt ”vaccinationspass” så att de som är vaccinerade ska kunna resa fritt inom landet.

Greklands system för vaccinationer öppnade i måndags, sedan de mest utsatta riskgrupperna inom våden och på äldreboenden vaccinerats. Den 12 januari hade 55 988 personer fått minst en dos vaccin.

Alla greker kommer, utifrån prioritet, att kallas till vaccination via SMS. Först ut är de som är över 85. De bekräftar detta genom att inom 72 timmar skicka sin vaccinationskod som SMS till nummer 13034. Tiden går att ändra på bland annat hemsidan emvolio.gov.gr eller på närmsta apotek. Först kallas de äldsta. Vaccinationerna ska starta 20 januari.

70 procent tänker vaccinera sig

En undersökning nyligen visade att omkring 70 procent av grekerna är villiga att vaccinera sig. Men i en annan undersökning, som gjordes bara ett par veckor tidigare, sade bara var 42 procent att de tänkte låta sg stickas i armen.

De kulturella skillnaderna mellan Grekland och Sverige märks tydligt i vaccinationsfrågan. Dessvärre har sociala media jämnat ut skillnaderna mellan länderna de senaste åren. Sverige har fått alltfler konspirationsteoretiker och vetenskapsförnekare, medan grekerna har blivit alltmer förnuftiga i takt med att internet har gett dem ökad tillgång till information (grekernas fäbless för konspirationsteorier är mycket äldre än sociala medier).

En undersökning visar att grekernas känsla av samhällsgemenskap har stärkts väsentligt under pandemin. En stor majoritet har ställt sig bakom de hårda restriktionerna och de flesta tycks följa dem. Låt oss hoppas att denna gemenskap räcker för att grekerna ska vaccinera sig.

Är vaccinationsintyg odemokratiska?

En del har reagerat negativt på Mitsotakis förslag till vaccinationsintyg och kallar det odemokratiskt. Låt oss ta en titt på detta:

  • Alla världens länder har sedan länge smittskyddslagar och andra lagar till skydd för folkhälsan som medger stora inskränkningar i individers fri- och rörlighet, till skydd för allmänheten. Karantän, inlåsning, behandlingstvång… Höggravida får inte flyga, människor med smittsamma sjukdomar får inte resa. Den svenska smittskyddslagen, som inte har ändrats sedan 2004, säger att människor kan tvångsundersökas, sättas i karantän, förbjudas att lämna ett geografiskt område eller låsas in. Lagen ser i princip likadan ut i Grekland, eftersom vi båda är EU-länder.
  • Både Sverige och Grekland är parlamentariska demokratier. Grekland har dessutom, för första gången på många år, parlamentarisk demokrati på riktigt, eftersom Mitsotakis regeringsparti har mer än hälften av platserna i parlamentet. Sverige har en mycket skakigare parlamentarisk demokrati än Grekland just nu, eftersom regeringspartierna inte har majoritet i riksdagen.
  • I en parlamentarisk demokrati får parlamentet stifta vilka lagar det vill, så länge lagarna inte står i strid med konstitutionen, eller grundlagen som det heter i Sverige. Smittskyddslagen innehåller flera undantag från grundlagen, sedan många år och många riksdagsval.
  • Demokrati ger inte medborgarna rätten att göra som de vill. Den ger medborgarna rätten att utse ett parlament som får bestämma vad de får och inte får göra. Till exempel kan det bestämma att du inte får resa utan vaccinationsintyg.
  • Mitsotakis säger inte att vaccinationsintyg ska vara det enda sättet att få resa. Han vet att en del människor inte kan vaccinera sig. Däremot struntar han i dem som inte vill vaccinera sig. Medborgarnas hälsa och landets ekonomi är viktigare.

Slutsats: Vaccinationsintyg är inte odemokratiska. Tvärtom vore det odemokratiskt att inte infria vaccinationsintyg om en majoritet av väljarna vill det.

Grekland All Exclusive har tittat på hur det har sett ut vid tidigare vaccinationskampanjer.

Svininfluensan

I Sverige tog 60 procent av svenskarna Pandemrix mot svininfluensan 2009 och 2010. I Grekland var det bara 3,4 procent som gjorde det. Den gången hade grekerna tur som hade en ”olydig” befolkning. Så är det ibland. För första gången i världshistorien lanserades ett vaccin som skadade fler än det räddade och det drabbade lydiga Sverige hårdare än något annat land.

Det visade sig senare att många redan hade antikroppar sedan andra virusangrepp som bet på svininfluensan. Så tycks det inte vara med Covid-19, åtminstone inte i någon större utsträckning. Massvaccinationen var helt enkelt onödig, det medger i dag även de flesta som då stod bakom den, även om många säger att de skulle ha fattat samma beslut i dag. Så är det alltid. Beslut kan bara fattas med underlag av de kunskaper vi har när de fattas, inte med kunskaper som uppstår flera år senare.

60 procent av svenskarna fick Pandemrix mot svininfluensa, mot bara 3,4 procent av grekerna. Foto: Wikimedia Commons.

Sverige

Fram till och med februari 2010 beräknades 27 svenskar ha dött i svininfluensan, samtidigt som drygt 300 svenskar drabbades av narkolepsi som biverkning av vaccinet. En teoretisk beräkning talade om att vi geom att vaccinera 60 procent av befolkningen räddade 34 liv. Hur man än räknar så är det uppenbart att svininfluensan tog betydligt färre liv än säsongsinfluensan, som i genomsnitt skördar knappt 700 dödsoffer per säsong i Sverige.

Grekland

I Grekland dog 149 personer av svininfluensan. Enligt samma teoretiska beräkning hade runt 100 liv kunnat räddas om 60 procent av grekerna hade vaccinerat sig. Å andra sidan hade kanske några hundra unga greker drabbats av kronisk narkolepsi.

Säsongsinfluensan

Säsongsinfluensan är knepig, eftersom ett nytt vaccin måste utvecklas varje år. Så fort det dyker upp, oftast någonstans i Kina, sätter läkemedelsbolagen igång att ta fram ett vaccin, som måste vara färdigt innan influensan har hunnit hit på allvar. Oftast lyckas det och massvaccineringarna brukar komma igång på senhösten. Förra året var vaccinationsstarten i Sverige 3 november. Riskgrupper får vaccinet gratis, många andra får vaccinet av sina arbetsgivare. En undersökning som innefattade tio år i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien pekar på att en tiondel av all sjukfrånvaro berodde på säsongsinfluensa.

Bild från Region Stockholms kampanj 2020 för vaccin mot säsongsinfluensan.

Nära hälften av svenskarna brukar vaccinera sig mot säsongsinfluensan, mot mot några få procent i Grekland. Det märks. I Sverige brukar knappt 700 om året i genomsnitt dö av influensasjukdomar, i Grekland handlar det om minst tre gånger fler. Eftersom många av influensafallen är ”återbesök” av svininfluensan (influensa A) kan de lägre dödstalen i Sverige delvis vara en långtidseffekt av vaccinationskampanjen 2009-2010. Någon ökad förekomst av svåra biverkningar från vaccinet går inte att spåra.

Covid-19

Globalt beräknas antalet insjuknade i Covid-19 till knappt 85 miljoner, varav drygt 26 miljoner i Europa. Hittills har nära 10 000 svenskar och över 5 000 greker dött i Covid-19. Globalt beräknas antalet döda till 1,85 miljoner.

Det verkar vara farligare att få Covid-19 i Grekland än i Sverige. Av de svenskar som har konstaterats smittade av Covid-19 har 1,9 procent dött. Av de greker som har konstaterats smittade av av Covid-19 har 3,6 procent dött. Tittar man bara på ”den andra vågen” (1 november-31 december) blir skillnaden ännu större; 0,92 procent i Sverige och 4,2 procent i Grekland. Vad det beror på finns det inga säkra svar på. Skillnader i sjukvård, socioekonomiska faktorer, demografi… (all statistik kommer från respektive lands folkhälsomyndighet.) En trolig faktor är att många av de svagaste i Sverige dog i den första vågen, som aldrig drabbade Grekland. Men den förklarar långtifrån hela skillnaden.

Pfizer-BioNT:s vaccin mot Covid-19 är först ut i EU.

Den viktigaste skillnaden mellan Covid-19 och svininfluensan är dess uthållighet. Svininfluensan klingade av efter några månader. Det har nu gått ett år sedan de första fallen av Covid-19 upptäcktes och bara de två senaste veckorna har 8,4 miljoner nya fall av Covid-19 rapporterats i världen. Just nu dör nästan en människa i sekunden av Covid-19. Vi har vaccin. Vi måste använda det.

En annan viktig skillnad är att ganska få människor har T-celler som gör dem immuna mot coronaviruset. Ingen vet säkert, men teoretiskt skulle två tredjedelar av befolkningen kunna bli smittad. Det ger ett teoretiskt ”tak” på minst 50 000 döda i både Sverige och Grekland. Det finns bara ett sätt att hindra det: vaccin.

Efter ett år med covid-19 dör fortfarande tiotusentals varje dag. Källa: WHO.

Grekerna tjänar mer på vaccinet

Det ligger en stor samhällsvinst i att befolkningen vaccinerar sig, vare sig det är i Grekland eller Sverige. Vinsten är mycket större i Grekland, som nu har varit i lockdown med utegångsförbud i mer än två månader.

Under lockdown har 4 170 greker dött i Covid-19, nästan 1 000 fler än i Sverige. Lockdown kostar oerhörda summor pengar och orsakar ett fruktansvärt lidande. Om inte Grekland kan ha en turistsäsong i år heller så går landet miste om intäkter på ytterligare omkring 30 miljarder euro, jämfört med 2019.

Bilden är tagen i september 2020. Alla restauranger har varit stängda sedan 7 november. Foto: John Göransson.

Självklart tjänar också vi svenskar på att kunna öppna samhället igen. Vi som vill kunna resa till Grekland tjänar dubbelt på att vaccinera oss, eftersom vi sannolikt (och förhoppningsvis) snart måste vara vaccinerade för att att kunna göra det när det grekiska samhället öppnar igen. Under en övergångsperiod kommer nog de nuvarande reglerna med tester och karantän att finnas kvar, men de lär succesivt bytas ut mot krav på vaccinationsintyg.

De som inte ska vaccinera sig

Det finns tre grupper som avråds från att vaccinera sig: barn, gravida och människor med historik av svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock eller andningsstillestånd) vid vaccinnering. De har inte ingått i de testgrupper med hundratusentals människor som har fått vaccinet, av den enkla orsaken att man aldrig får etiskt godkännande för att testa nya läkemedel på dessa grupper. Barn blir dessutom sällan smittade eller insjuknar i covid-19 Sannolikt kommer myndigheterna i Grekland att ge dessa grupper särskilda regler, så att de ändå kan resa till Grekland. Så småningom kommer de förhoppningsvis att dra nytta av den flockimmunitet vi får om alla andra vaccinerar sig.

De som inte vill vaccinera sig

De som av något annat skäl inte vill vaccinera sig får kanske finna sig i att stanna hemma. De långtidsstudier som finns i ämnet visar att väldigt få människor dör eller skadas av vaccin. Andra studier visar tydligt att de som är vaccinerade, inte särskilt överraskande, i allmänhet friskare och lever längre än de som inte är det.

Det står naturligtvis var och en fritt att tro på Linda Karlström och andra anti-vaxxare. Men det går inte att både äta kakan och ha den kvar. De flesta vill inte ha en massa ovaccinerade människor som reser över gränserna. Om Greklands regering hade varit striktare med krav på tester och karantän vid inresa hade den andra vågen kanske inte alls blivit lika allvarlig. Regeringen lär knappast begå samma misstag en gång till. Det gäller både turisterna och det oräkneliga antal säsongsarbetare som kommer över gränsen för att delta i skördearbetet. Ingen vet hur många de är, eftersom många av dem jobbar svart.

Biverkningar av Pfeizers vaccin

Vi har tittat på listan över Pfeizers vaccin mot Covid-19, som var det som först blev godkänt i EU. Detta är samtliga rapporterade biverkningar:

  • Mycket vanliga (tio procent eller fler): Huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, svullnad vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, trötthet, frossa, feber. Alla dessa biverkningar klingade av efter något dygn.
  • Vanliga (mellan en och tio procent): Illamående, rodnad vid injektionsstället.
  • Mindre vanliga (mellan en promille och en procent): Svullna lymfkörtlar, sömnlöshet, smärta i armen, klåda vid injektionsstället, sjukdomskänsla
  • Sällsynta (mellan 0,1 och en promille): Tillfällig förlamning i en del av ansiktet.

Jag tar gärna emot kommentarer!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: